Browse Source

Translated using Weblate (Croatian)

Currently translated at 100.0% (513 of 513 strings)

Translation: FreeTube/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/free-tube/translations/hr/
pull/1692/merge
Milo Ivir 1 month ago
committed by Hosted Weblate
parent
commit
45e52357ce
No known key found for this signature in database GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
  1. 20
      static/locales/hr.yaml

20
static/locales/hr.yaml

@ -80,6 +80,11 @@ Subscriptions:
Load More Videos: Učitaj još videa
Trending:
Trending: 'U trendu'
Trending Tabs: Kartice „U trendu”
Movies: Filmovi
Gaming: Igranje
Music: Glazba
Default: Standardno
Most Popular: 'Najpopularniji'
Playlists: 'Zbirke'
User Playlists:
@ -135,6 +140,11 @@ Settings:
The currently set default instance is $: Trenutačno postavljena standardna instanca
je $
Current Invidious Instance: Trenutačna Invidious instanca
External Link Handling:
No Action: Bez radnje
Ask Before Opening Link: Pitaj prije otvaranja poveznice
Open Link: Otvori poveznicu
External Link Handling: Rukovanje vanjskim poveznicama
Theme Settings:
Theme Settings: 'Postavke teme'
Match Top Bar with Main Color: 'Koristi glavnu boju u gornjoj traci'
@ -199,6 +209,7 @@ Settings:
Next Video Interval: Interval za sljedeći video
Scroll Volume Over Video Player: Mijenjaj glasnoću u video playeru
Display Play Button In Video Player: Prikaži gumb za pokretanje u video playeru
Fast-Forward / Rewind Interval: Interval za prematanje naprijed/natrag
Privacy Settings:
Privacy Settings: 'Postavke privatnosti'
Remember History: 'Zapamti povijest'
@ -655,6 +666,7 @@ Comments:
Newest first: Najprije najnovije
Top comments: Najpopularniji komentari
Sort by: Redoslijed
Show More Replies: Pokaži više odgovora
Up Next: 'Sljedeći'
# Toast Messages
@ -711,6 +723,9 @@ Tooltips:
poslužitelja na koji će se povezati.
Region for Trending: 'Regija trendova omogućuje biranje prikaza videa u trendu
za određenu zemlju. YouTube zapravo ne podržava sve prikazane zemlje.'
External Link Handling: "Odaberi standardno ponašanje kad se pritisne poveznica\
\ koja se ne može otvoriti u FreeTubeu.\nFreeTube takve poveznice otvara u tvom\
\ standardnom pregledniku.\n"
Subscription Settings:
Fetch Feeds from RSS: Kad je aktivirano, FreeTube će koristiti RSS umjesto vlastite
standardne metode za dohvaćanje podataka tvoje pretplate. RSS je brži i sprečava
@ -742,3 +757,8 @@ Open New Window: Otvori novi prozor
Default Invidious instance has been cleared: Standardna Invidious instanca je izbrisana
Default Invidious instance has been set to $: Standardna Invidious instanca je postavljena
na $
External link opening has been disabled in the general settings: Vanjsko otvaranje
poveznica je deaktivirano u općim postavkama
Search Bar:
Clear Input: Izbriši unos
Are you sure you want to open this link?: Stvarno želiš otvoriti ovu poveznicu?

Loading…
Cancel
Save