Преглед на файлове

Let's serve the README image from GitLab

neckbeard
Mark Felder преди 6 месеца
родител
ревизия
fbdcec1a22
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@ -2,7 +2,7 @@
> A single column frontend designed for Pleroma.
![screenshot](https://i.imgur.com/DJVqSJ0.png)
![screenshot](/uploads/796c5ecf985ed1e2b0943ee0df131ed0/DJVqSJ0.png)
# For Translators

Зареждане…
Отказ
Запис