You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

42 lines
1.9 KiB

1 year ago
# Atklāta vēstule Ričarda Stalmana atbalstam.
[![Add this badge to your repo!](assets/badge-64-w-border.png)](https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io/new/master/_data/signed)
1 year ago
Lai parakstītu, **spiediet [šeit](https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io/new/master/_data/signed)** un nosauciet failu `<username>.yaml` (nomainiet `<username>` ar Jūsu vārdu) ar sekojošu saturu:
```yaml
name: <ievādiet Jūsu vārdu šeit>
1 year ago
link: <saite uz Jūsu profilu vai vietni>
```
Bez `<>` simboliem.
Piemērs:
```yaml
name: Jānis Bērziņš
link: https://github.com/example_username
```
1 year ago
Lūdzu nelietojiet `<>` šajā failā, tapat kā non-ascii simbolus faila nosaukumā.
Ja Jūs lietosiet e-pastu kā saiti, izmantojiet ar `mailto:` prefiksu.
Ja varat, lūdzu pielietojiet Jūsu īsto vārdu un pievienojiet projektus un saistītas organizācijas iekavās.
1 year ago
Tālāk **spiediet uz "Propose new file"** un ejiet cauri, lai izveidotu Merge request.
Turēsim toni stingru, bet profesionālu.
Ja jūs varat, lūdzu, apsveriet iespēju dalīties ar šo vēstuli savos forumos un sociālajos tīklos un informējiet žurnālistus, kuri varētu būt noderīgi mūsu lietā.
** Pull requesti tiek apvienoti 12 stundu laikā - milzīga PR apjoma dēļ tie tiks apvienoti partijās **
Alternatīvi, izveidojiet fork un noklonējiet repozitoriju, izveidojiet failu `_data/signed/<username>.yaml` manuāli, pēc tam izveidojiet commit un sūtiet PR.
Ja vēlaties atbalstīt vēstuli, neizmantojot Github, dodieties šeit: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1,
vai sūtiet parakstīto patch uz [signrms@prog.cf](mailto:signrms@prog.cf) vai [~tyil/rms-support@lists.sr.ht](mailto:~tyil/rms-support@lists.sr.ht).
## Čata istabas
- **Matrix.org:** #free-rms:matrix.org
- **IRC:** #freerms at irc.libera.chat
- **Discord:** https://discord.gg/7FWkxG4CsU
- **Telegram:** https://t.me/free_rms