You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

43 lines
1.9 KiB

# Een open brief ter ondersteuning van RMS.
Om te ondertekenen, **klik [hier](https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io/new/master/_data/signed)** en noem het bestand `<gebruikersnaam>.yaml` (vervang `<gebruikersnaam>` met uw naam) met de volgende inhoud:
```yaml
name: <uw naam hier (optionele organisatie of bedrijf)>
link: <link naar uw profiel of site>
```
Zonder de `<>`.
Voorbeeld:
```yaml
name: Voorbeeld Naam (Goed bedrijf)
link: https://github.com/voorbeeld_gebruikersnaam
```
Gebruik geen `<>` in dit bestand, evenals niet-ascii tekens in het bestandsnaam.
Als u uw e-mailadres gebruikt als link, plaatst u daarvoor `mailto:`.
Als het kan, gebruik alstublieft uw echte naam en voeg projecten en aangesloten organisaties toe in haakjes.
Dan **klik op "Propose new file"** en doorloop de volgende pagina's om een merge request aan te maken.
Laten we de toon stevig maar professioneel houden.
Als het kan, overweeg dan om deze brief op forums en sociale media te delen en journalisten op de hoogte te brengen die onze zaak kunnen helpen.
U kunt ook de repo splitsen en klonen, het bestand `_data/signed/<gebruikersnaam>.yaml` handmatig aanmaken, vervolgens committen en een PR indienen.
Als je de brief wilt ondersteunen zonder Github te gebruiken, ga dan hier naartoe: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1,
of stuur een ondertekende patch naar [signrms@prog.cf](mailto:signrms@prog.cf) of [~tyil/rms-support@lists.sr.ht](mailto:~tyil/rms-support@lists.sr.ht).
Als u nog steeds hulp nodig heeft via visuele instructies, gebruik [deze](https://invidious.snopyta.org/watch?v=1lz5S5oS8CU) video.
**Alle handtekeningen worden binnen maximaal 12 uur verwerkt - vanwege een enorm aantal PR's**
## Chatrooms
- **Matrix.org:** #free-rms:matrix.org
- **IRC:** #freerms at irc.libera.chat
- **Discord:** https://discord.gg/7FWkxG4CsU
- **Telegram:** https://t.me/free_rms