You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2.8 KiB

نامه‌ای سرگشاده در حمایت از ریچارد استالمن

برای امضاکردن، اینجا کلیک کنید و اسم فایل را <username.yaml (به جای <username> اسم خودتان) به همراه محتوای ذیل:

name: <اسم شما (شرکت یا ارگان شما به صورت اختیاری)>
link: <لینک به پروفایل و یا وبسایت شما>

بدون <>.

مثال:

name: Example name (Good company)
link: https://github.com/example_username

از <> در این فایل استفاده نکنید، همچنین از نمادهای non-ascii در اسم فایل استفاده نکنید. اگر از ایمیل‌تان به عنوان لینک استفاده می‌کنید، مطمئن شوید با mailto: شروع شود. اگر برایتان مقدور است، لطفاً از اسم واقعی خودتان و شرکت‌تان در پرانتز استفاده کنید.

سپس، «Propose new file» را کلیک کنید و به صفحات بعدی بروید تا یک مرج‌ریکوئست ایجاد کنید.

بگذارید لحن را استوار، اما حرفه‌ای نگه داریم.

اگر برایتان مقدور است، اشتراک‌گذاری این نامه را در انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی به خبرنگارانی که ممکن است کمک کنند را در نظر بگیرید.

متناوباً، این مخزن را فورک و کلون کنید، فایل _data/signed/<username>.yaml را به صورت دستی بسازید، سپس کامیت کنید و یک پول‌ریکوئست ثبت کنید.

اگر می‌خواهید نامه را پشتیبانی کنید بدون استفاده از گیت‌هاب، به اینجا بروید: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1، یا یک path امضاشده به signrms@prog.cf یا ~tyil/rms-support@lists.sr.ht بفرستید.

اگر همچنان به کمک از طریق دستورالعمل‌های بصری نیاز داشتید، از این ویدیو استفاده کنید.

همهٔ امضاها حداکثر در ۱۲ ساعت مراحل را طی می‌کنند - با توجه به مقدار زیاد پول‌ریکوئست‌ها

چت‌روم‌ها