You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

1.9 KiB

Carta aberta en apoio a RMS.

Para asinala, Faga click aquí e coloque como nome do arquivo <usuario>.yaml (substitúa <usuario> co seu nome) co seguinte contido:

name: <Coloque aquí o seu nome (organización ou empresa, opcional)>
link: <Enlace ao seu perfil ou páxina web>

Non coloque as chaves <>.

Exemplo:

name: Nome de exemplo (Compañía serpa)
link: https://github.com/usuario_de_exemplo

Non empregue <> neste arquivo, nin tampouco utilice caracteres non-ascii no nome do arquivo (non colocar acentos, etc.). Si vostede planea usar a súa dirección de correo electrónico como enlace, coloque antes o prefixo mailto:. Si é posible, por favor use o seu nome real e engada proxectos e organizacións afiliadas entre paréntese.

Logo, faga click en "Propose new file" e continúe nas páxinas subsecuentes para crear unha petición de unir o arquivo.

Manteñamos o ton firme, pero profesional.

De ser posible, por favor considere compartir esta carta nos seus foros e redes sociais, e avise a xornalistas que poidan ser útiles á nosa causa.

Peticións serán fusionadas cada 12 horas - debido ao gran volume de peticións, serán fusionadas en lotes

Outra forma de facelo é facendo 'fork' e clonando o repositorio, crear o arquivo _data/signed/<username>.yaml manualmente, entón facer 'commit' e enviar unha petición de 'pull'.

Si vostede quere apoiar esta carta sen usar Github, vaia aquí: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1, ou envíe un parche asinado a signrms@prog.cf ou ~tyil/rms-support@lists.sr.ht.

Salas de chat