You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

4.0 KiB

Et åpent brev til støtte for RMS.

Denne README-filen er tilgjengelig som: 🇿🇦 🇦🇱 🇦🇪 🇩🇪 🇪🇸 🇮🇷 🇫🇮 🇫🇷 🇪🇸 🇬🇷 🇭🇺 🇮🇹 🇯🇵 🇰🇷 🇱🇻 🇳🇴 🇳🇱 🇵🇱 🇧🇷 🇵🇹 🇷🇴 🇷🇸 🇷🇺 🇸🇪 🇵🇭 🇹🇷 🇺🇦 🇻🇳 🇨🇳 🇹🇼

Du signerer ved å trykke her, for så å navngi den nye filen <brukernavn>.yaml. Erstatt <brukernavn> med ditt navn, og legg til følgende innhold:

navn: <ditt navn her (valgfri organisasjon, bedrift, eller foretagende)>
lenke: <lenke til din profil eller side>

Altså, uten <>.

Eksempel:

navn: Ola Nordmann (bedrift/foretagende)
lenke: https://github.com/eksempel_brukernavn

Ikke bruk <> i denne filen, og ellers kun ASCII-symboler i filnavnet. Hvis du bruker e-postadressen din som en lenke, kan du innlede den med mailto:. Har du muligheten bør du bruke ditt eget navn, og legge til prosjekter og tilknyttede organisasjoner i parentes.

Klikk så på "Propose new file" (foreslå ny fil) og gå gjennom de påkrevde trinnene for å opprette din flettingsforespørsel.

Hvis du kan, bør du overveie å dele dette brevet i dine fora og sosiale kanaler, samt å ta kontakt med objektive journalister.

Alternativt kan du forgreine og klone kodelageret, for så å opprette filen _data/signed/<username>.yaml manuelt, og deretter sende inn en flettingsforespørsel.

Hvis du ønsker å tilknytte deg brevet uten å bruke GitHub, kan du gjøre det her: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1, eller sende en signert feilfiks til signrms@prog.cf eller ~tyil/rms-support@lists.sr.ht.

Hvis du vil ha ytterligere hjelp i visuell form, kan du ta en titt på denne videoen.

Har du endret mening og vil ha din underskrift fjernet fra brevet mot Richard Stallman?

Du kan la din intensjon komme til uttrykk her: https://github.com/rms-support-letter/revoke-open-letter-signature

Sludrerom

Våre venner

https://stallmansupport.org/

Kontakt

Hvis du er fra pressen, eller representerer media av noen art, kan du kontakte oss på denne e-postadressen:

Lisensiering

Koden i dette kodelageret er lisensiert GPL-3.0-only.

Bilder iassets-mappen er lisensiert CC BY-SA 3.0. Den sosiale forhåndsvisningen er basert på https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Matthew_Stallman.jpeg, utgitt som CC BY-SA 3.0, opprinnelig publisert i form av omslaget på en O'Reilly-bok ved navn Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software by Sam Williams, utgitt 1 mars, 2002 som GFDL.

Signaturer kan ikke kopirettsbeskyttes.