You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

3.3 KiB

layout title description image locale twitter
signed Unha carta aberta en apoio a Richard M. Stallman Unha carta aberta en apoio a reincorporación de Richard M. Stallman á Free Software Foundation /assets/social-media-preview_gal_GAL.png gal_ES [{card summary_large_image}]

2021-03-23

Richard M. Stallman, tamén coñecido como RMS, foi unha forza motriz no movemento do software libre por décadas, con contribucións que inclúen o sistema operativo GNU ou Emacs.

Recentemente houberon infames ataques online ca fin de eliminalo da xunta directiva da FSF
por expresar as súas opinións persoais. Vimos isto pasar con anterioridade de maneira organizada na contra de outros programadores e activistas do
software libre. Non nos vamos a quedar calados esta vez, cando un icono de esta comunidade é atacado.

A FSF é unha organización autónoma capaz de tratar a os seus membros de unha forma xusta e imparcial e non debería rendirse frente a presións sociais externas. Pedimos á FSF considerar os argumentos en contra de RMS obxectivamente e para entender verdadeiramente o significado das súas palabras e accións.

Históricamente, RMS expresou os seus puntos de vista de maneiras que molestan a moita xente. Soe enfocarse máis nas bases filosóficas e en buscar a verdade obxectiva e o purismo lingüístico, subestimando os sentimentos da xente sobre os temas que comenta. Isto fai que os seus argumentos sexan vulnerables á incomprensión e terxiversación, o que nos parece que está a pasar na carta aberta que pide a súa destitución. As súas palabras necesitan ser interpretadas neste contexto, tendo en conta que a maioría das veces non busca expresar as cousas de forma diplomática.

De todas formas, as opinións de Stallman acerca dos temas sobre os que está a ser perseguido non son relevantes para a súa habilidade para liderar unha comunidade como a FSF. Ademais, ten dereito a expresar as súas opinións tanto como calquera outra persoa. Os membros e simpatizantes da FSF non teñen por qué estar de acordo cas súas opicións, pero deberían respectar o seu dereito á liberdade de expresión e pensamento.

Á FSF:

Destituir a RMS ferirá a imaxe da FSF e suporá un golpe significativo ao impulso do movemento polo software libre. Instamoslles a considerar as súas accións coidadosamente, posto que o que vostedes decidad terá un impacto serio no futuro da industria do software.

Á turba oportunista que está a confabular na contra de Richard Stallman sobre argumentos razoables no debate e outras opinións e crenzas expresadas durante décadas como figura pública:

Vostedes non teñen nada que ver na elecció do liderazgo de ningunha comunidade. E menos usando outro linchamento que non se asemella nin remotamente a un debate conducido de forma xusta como demostran persoas como Richard Stallman.

Para asinar, por favor envía un pull request. Para asinar sin usar Github, podes: