You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2.5 KiB

Ett öppet brev till stöd för RMS.

För att signera, klicka här och namnge filen <anvandarnamn>.yaml (ersätt <anvandarnamn> med ditt namn) med följande innehåll:

name: <ditt namn (valfritt: organisation eller företag)>
link: <länk till din profil eller hemsida>

Utan <> symbolerna.

Exempel:

name: Anders Svensson (God Företag AB)
link: https://github.com/anders_svensson

Använd inte <> eller icke-ASCII-symboler i filnamnet. Om du använder din e-post som en länk, skriv mailto: framför din e-postadress. Om du kan, använd ditt riktiga namn och lägg till dina projekt eller anknutna organisationer inom parentes.

Sedan klicka på "Propose new file" (Föreslå ny fil) och gå igenom de efterföljande sidorna för att skapa en begäran om sammanslagning.

Låt oss hålla tonen professionell.

Om du kan, dela gärna med dig av detta brev i dina forum eller på sociala medier samt meddela journalister som kan vara till hjälp för vår sak.

Alternativt kan du skapa en kopia av projektet, skapa filen _data/signed/<anvandernamn>.yaml manuellt och sedan "commit" och skicka en PR.

Om du vill stödja brevet utan att använda Github, klicka här: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1, eller skicka en signerad "patch" till signrms@prog.cf eller ~tyil/rms-support@lists.sr.ht.

Om du fortfarande behöver hjälp via visuella instruktioner, använd den här videon.

Alla signaturer kommer att behandlas inom högst 12 timmar - på grund av en hög PR volym

Chattrum (på engelska)

Licensiering

Koden i arkivet är licensierad under GPL-3.0.

Bilderna i mappen assets är licensierade under CC BY-SA 3.0. De sociala förhandsgranskningsbilderna är baserade på https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Matthew_Stallman.jpeg, publicerad under CC BY-SA 3.0, som ursprungligen trycktes som omslag för O'Reillys bok Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software by Sam Williams, publicerad den 1 mars 2002 under GFDL.

Signaturer är inte upphovsrättsligt skyddade.