You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2.0 KiB

Otwarty list popierający RMS.

Dodaj tę odznakę do swojego repozytorium!

Aby podpisać kliknij tutaj i nazwij plik <nazwa użytkownika>.yaml (zamień <nazwa użytkownika> na swoją nazwę), do pliku dodaj poniższą zawartość:

name: <twoja nazwa>
link: <link do twojego profilu albo strony internetowej>

Bez <> oczywiście.

Na przykład:

name: Jan Kowalski
link: https://jankowalski.com/

Nie używaj <> ani znaków spoza ASCII w nazwie pliku. Jeżeli używasz swojego e-maila jako linku dodaj przed niego mailto:. Jeśli jest to możliwe prosimy, użyj swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz dodaj projekty i organizacje z którymi jesteś związany w nawiasach ()

Kiedy jesteś gotów utwórz "pull request" na GitHubie.

Niech ton będzie mocny, ale profesjonalny.

Jeśli możesz, prosimy, rozważ udostępnienie tego listu na swoich forach i w mediach społecznościowych oraz powiadom dziennikarzy, którzy mogą być pomocni w naszej sprawie.

Mergeowanie pull requestów może zająć do 12 godzin - spowodowane jest to tym, że duże ilości są mergeowane na raz.

Możesz także stworzyć forka tego repozytorium, stworzyć i zedytować _data/signed/<username>.yaml manualnie a następnie stworzyć commit i pull request.

Jeśli chcesz wspomóc ten list bez logowania się do GitHuba przejdź tutaj: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1, lub wyślij podpisany email na adres signrms@prog.cf bądź ~tyil/rms-support@lists.sr.ht.

Pokoje chatowe